Vi har idag två konsulter i bolagetIngvar Anderson

Ingvar startade verksamheten i Svensk Aktuell Elektronik AB 1973. Ingvar har ett förflutet som konstruktör och programmerare.
Ingvar har under de senare åren arbetat som projektledare på konsultbasis men har nu gått i pension och är inte längre verksam i Svensk Aktuell Elektronik AB.

Thomas Nyström

Thomas har arbetat sedan 1985 i Svensk Aktuell Elektronik AB och arbetar med HW-konstruktion och programmering. Thomas har under de senaste åren arbetat som HW-konstruktör samt projektledare på konsultbasis.