Välkommen till:

Logo

Svensk Aktuell Elektronik AB

Collage of products
* har efter 35 års erfarenhet av avancerad elektronikutveckling och datainsamling i svåra miljöer ett omfattande designarkiv med en unik möjlighet att erbjuda kundanpassade konstruktioner.
* ombesörjer att dina idéer utvecklas till system och certifierade produkter.
* tillhandahåller mikrodator baserade produkter for datainsamling, mätning och kommunikation.
* har en specialitet: batteridrivna produkter för tuff miljö.
* tillhandahåller konsultation inom produktutveckling, programmering och elektronikkonstruktion.