Tidigare projekt och produkter

Tillbaka
FreeBSD
Apparat

Övervakningssystem med FreeBSD

Beställare: Sjöland & Thyselius  

Applikation: Enheten används för övervakning och styrning av telekommunikationsutrustning. Den är framtagen på uppdrag av Sjöland & Thyselius. Enheten är baserad på en Geode CPU från AMD.
Som operativssytem används FreeBSD. Enheten använder sig av CompactFlash minne och har 128MB minne, två Ethernet interface, ett USB-device interface, flera serieportar samt kundanpassade interface.
Egenskaper: Inbygd i 2 HE-låda för montering i 19"-stativ. Driftspänning 48V.

Apparat

I/O enhet styrbar via UDP/IP

Beställare: Raditex AB   Produktbeskrivning

Applikation: I/O modulen är styrbar via UDP/IP från Windows, Linux eller annan UNIX-dator. Enheten har fyra reläutgångar, fyra generella I/O, fyra analoga utgångar (0-10V) samt en serieport. Nätverksanslutning sker via ett Ethernet 10MB/s (10baseT) interface.
Egenskaper: Avsedd för montering på Z-skena i apparatskåp. Framtagen för fastighetsstyrning.

Apparat

System för uppföljning av gods under transport

Beställare: MOBITRON AB

Applikation: Cargolog, systemet består av mätenhet och analysprogram. Mätenheten är utrustad för mätning av godspåverkande parametrar som gods utsätts för under en transport. Efter avslutad transport avläses mätenheten. Analysprogrammet beskriver godsets status under transporten.
Egenskaper: Batteridrift anpassad till transporttid upp till 2 mån. Analyssignaler: Acceleration X-, Y-, Z-led, temperatur, luftfuktighet, läge, samt drifttider. Samtliga poster är tidsmarkerade, vilket ger möjlighet till rekonstruktion av transporten.
Optioner: För rapportering under pågående transport kan GSM-enhet anslutas, GPS för noggrannare rekonstruktion av transportväg. Tryckmätning.

Apparat

System för logistikplanering av flytande gods

Beställare: NYNÄS

Applikation: Nymatic, Systemet består av enhet monterad på kundens depåtank (tankdatorn), samt systemadministration på leverantörskontor (logistikdatorn).
Egenskaper: Systemet rapporterar förbrukningsstatus från kundens depåtank, rapporteringen sker via uppringd förbindelse till Nynäs logistikenhet. Rapporteringen har normalstatus eller larmstatus beroende av förbrukningsderivata, nivå, eller felindikering. Logistikenheten, som är en standard PC, sammanställer och presenterar leveransbehov. Detta behov utgör underlag för leveranser med tankbil. Systemet är via LAN anslutet till NYNÄS administration för kunddata och fakturering.
Anm: Bygger på ett tidigare system åt AGA.

Apparat

Uppföljning av El-bilar

Beställare: EL-bilsanvändare

Applikation: MOBIBOX, är en liten enhet med display och tre funktionstangenter som kan programladdas med för applikationen anpassade program. Programladdning sker med smartcard.
Insamlad data rapporteras via seriekanal direkt till PC, smartcard, eller via radio direkt från fordonet. En körjournal med ett generellt gränssnitt till fordon.
Teknik: NEC V25+, Smartcard, 433 MHz radiomoduler
Program: Borland/Inprise Delphi, C/C++, Assembler.

Apparat

Uppföljning av batteritruckar

Beställare: TUDOR

Applikation: Utrustningen består av laddningsstationens enhet och truckenheten. Tuckenheten mäter under drift strömförbrukning och spänning över batteripolerna samt statussignaler. Dessa värden rapporteras sedan via 433MHz radio till laddstationens enhet. Mätning sker vid laddning och data från truckenheten sammanställs i ett analysprogram där detaljerad driftinformation kan extraheras.
Egenskaper: Höga spänningar och hög elektrisk störnivå och allmänt svår miljö ställer höga krav på den elektroniska utrustningen. Metoder för dataöverföring och mätning med extrem fokus på dessa miljöparametrar har resulterat i okonventionella elektroniska lösningar.
Teknik: NEC V25+, 433 MHz radiomoduler.
Program: Borland/Inprise Delphi och C/C++, Assembler

Apparat

Uppföljning av entreprenadmaskiner och uthyrningsfordon

Beställare: Mobilsystem mfl.

Applikation: MOBILOG. Bilenhet och administrativt program. Bilenheten placeras i en ficka i bilen och registrerar körsträckor och arbetskonton. Underlaget från bilenheten kan användas för debitering av utfört uppdrag eller utgöra underlag vid löneberäkning. Mobilog är en generell enhet som kan laddas med applikationsprogram och därmed placeras i olika fordon (ex. entreprenadmaskiner eller hyrfordon) och kan vara en elektronisk körjournal.
Insamlat fordonsdata läses ner i PC genom att placera enheten i en ficka ansluten till port på PC. Standarddatabaser kan uppdateras efter användarens önskemål.
Teknik: NEC V25+
Program: Borland/Inprise C/C++, Assembler.

Apparat

System för planering och uppföljning av rutter för varudistribution

Beställare: Wedholms, Pripps

Applikation: TRAD90 Ruttplanering vid distribution av mjölk resp. öl (lastning/lossning). Utrustning för lastning (mjölk) eller lossning (öl) är likvärdig.
TRAD90 vid lossning av öl är delad i 4 enheter, PC-dator installerad på distributionskontor, minne för överlämning av ruttdata till fordonet. I fordonet basenhet och I/O-enhet. Basenheten i fordonshytten innehållande läsenhet till minnet. I/O-enheten (monterad i "pumpskåpet") med styrsignaler för pumpning samt registrering av flöde och temperatur.
Egenskaper: Kontroll av körsträcka, leveranstidpunkt, styrning av rutt, kontroll av kvalitet, logistikplanering och underhåll.
Teknik: NEC V25+ (centralenhet), 68HC11 (I/O-modul), Z180 (minne)
Program: Assembler och C.

Apparat

Modempool med motringning

Beställare: Copiax

Applikation: Utvald kundgrupp har tillgång till Copiax lagersystem genom denna modempool och kan genomföra förfrågningar och beställningar. I modempoolen registreras auktoriserade kunder. När dessa ringer kontrolleras att det uppringande telefonnumret motsvarar någon i registret. Om kunden finns registrerad motringer modempoolen till det nummer som inprogrammerats. På detta sätt kan kunder som inte tillåts i registret blockeras.
Teknik: Rackmodem anslutna via mux till PC som styr.
Program: Borland/Inprise Delphi samt C/C++ under Windows.

Apparat

Dataklave

Beställare: Haglöfs

Applikation: Mätklave för skogsuppskattning. Batteridriven programladdningsbar utrustning för mätning av diameter på trädstammar, samt registrering av skogsdata i fält.
Teknik: NEC V25+
Program: Assembler, C
Egenskaper: Batteridriven programmerbar utrustning med grafisk display för utomhusanvändning.

Bild saknas

Råsorteringsdator med dimensionsmätare (1972)

Beställare: NCB Dynäs fabriker

Applikation: Sortering av brädor i 20 fack efter dimensionsmätning i transportband från såg. Fackval samt rapportering till truckpersonal för tömning av fack. Automatiskt fackval med möjlighet att utan driftstopp påverkas av val från personal.
Teknik: Sorteringsdator Intel 8080, dimensionsmätare Intel 8085.
Program: Assembler
Egenskaper: Helautomatisk utrustning i tuff driftmiljö. Industripanel med stora knappar. Programladdningsbar samt batteriuppbackade parametrar.

Apparat

Dokument framställare XEROX950 (1974)

Beställare: Xerox

Applikation: Kopiatorn 3600 utrustades med overheadfilm. 40st filmmallar styrs mellan original och kopiatortrumman. Genom att styra filmmallarna efter en förprogrammerad sekvens framställs anpassade blankettset för tex. export.
Teknik: Intel 8035 med GI EE-ram (för programmering av mallsekvenser). Knappsats med flouricerande display.
Anm: Tekniken genererade även en produkt med kortläsare för behörighetskontroll och debitering av kopiering.

Apparat

Parkeringsmätare batteridriven och programmeringsbar. (1975)

Beställare: TT-teknik AB

Applikation: Parkeringsmätare med anpassning av taxan till veckodag och tidpunkt på dygnet, samt special taxa för boendeparkering. Anslutes till elnätet med 24 timmar ackumulatordrift. Utomhusmiljö med höga krav på den specialtillverkade taxa/tidsdisplayen.
Teknik: CMOS med OKI80C85. Display med ljusledare och lampor med lång livsländ.
Program: Assembler
Egenskaper: Hög impedans på kretskort som resultat av låg effektförbrukning skyddas mot kondens genom kemiskt försegling av ingående kretskort.

Bild saknas

Industridator

Beställare: SAEAB: utvecklingsenhet (1973 - 1985)

Applikation: För att på ett effektivt sätt för kunders räkning kunna utveckla prototyper och utföra tester utvecklades ett system i 19" rack med centralenhet och ett stort antal instickskort. Enheter med funktioner såsom AD-omvandlare, höghastighetssnitt (IBM 3MHz), in- och utgångar, optokopplade I/O, inmatningsenheter och displayer. Systemet användes även som utvecklingsverktyg inom Svensk Aktuell Elektronik AB.
Teknik: Centralenhet Intel 8085/Zilog Z80/, I/O kort på 100*160-kort med Intel 8748.
Egenskaper: Mycket komplett systemdator med 100-tals funktioner för utveckling och prototypframställning. Ett stort antal industriprojekt är utvecklade med denna som grundenhet.
Exempel: Summaräknare (Aftonposten), färg-TV baserat produktionsövervakningssystem, styrsystem för rullning av isolermattor, prototyp till asfaltsläggare, styrsystem för tidningsstacker, dimensionsmätare, bilvägningsutrustning, datakonverteringsutrustning, larmsystem, robotstyrning, kommunikations och display-system, mm.

Bild saknas

Mätenhet för parallella mätprocesser

Beställare: IBM

Applikation: Gränssnitt IBM 3 MHz för styrning av 8748 baserade I/O-kort dubbelriktad (128bit) parallellbus.
Teknik: Intel 8085 och 8st Intel 8748. Gränssnitt 3 MHz med FIFO.
Program: Assembler och Intel PL/M
Egenskaper: Gränssnittet laddar parametrar som styr funktionen i I/O-enheterna. Systemet uppbyggt kring SAEAB's industridator.

Apparat

Asfaltslagningsmaskin

Beställare: Fabriksservice, DYNAPAC

Applikation: Mikrodatorbaserad utrustning med mätenhet för styrning av asfaltsläggare med spridare för oljeemulsion, grus och vält, samt asfaltsservo. Denna kompletta maskin manövreras av endast två personer från en styrpulpet och mikrodatorn. Genom syftning fattas beslut om beläggning. Beläggning utförs efter beräkningar, parametrar och ett antal givare. Mikrodatorn styr servo och maskinens manöverventiler. Maskinen lämpar sig för lagning av asfalt samt läggning av mindre vägar.
Teknik: OKI8085, CMOS-logik samt fuktskyddade kretsar.
Program: Assembler
Egenskaper: Stor dynamik i servo. Debiteringsunderla av belagd yta direkt i drift.

Apparat

Styrsystyem för spridning av oljeemulsion

Beställare: DYNAPAC

Applikation: Från tankbilshytt styrs 24 sprutor monterade efter bilens tank. "Hyttdatorn" kommunicerar via seriekanal med "styrenheten" som är monterad på aggregatet med sprutventiler.
Teknik: OKI8085, assembler, PL/M
Egenskaper: Avancerat servo för styrning av 24st emulsionsventiler.

Apparat

Datalogger för energibalansberäkningar

Beställare: REJLERS

Applikation: Mätning på huskroppar av temperatur, fukt, vind, tryck och energiförbrukning. Mätdatainsamling för beräkning av K-värde, komfortfaktor och energibalans. Utrustningen installerad i ett antal utvärderingsprojekt för rekommendation av isolering och ventilation.
Program: Assembler, PL/M
Egenskaper: Temperaturmätning med Pt100 och termoelement. Differenstrycksmätning med låga tryckskillnader. Batteridriven utrustning med tidsstämpling av insamlad data.


Tillbaka